Hoạt động

22/11/2017

Khóa huấn luyện nghiệp vụ tại Công ty Cổ phần dịch vụ Bảo vệ Thăng long

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thăng Long là công ty chuyên cung cấp đội ngũ bảo vệ cho các tổ chức, cá nhân […]